ΤΡΙΑ ΣΥΝ Λογιστικά – Φορολογικά – Λογισμικό Η/Υ

WINPLUS.ZIP [04/07/2019] (7551 KB)

WINPAY.ZIP [04/02/2020] (3717 KB)

REPORTS.ZIP [22/02/2016] (466 KB)

BACKUP.ZIP [Winplus BackUp] (1799 KB)

APPL.ZIP [10/06/2014] (23960 KB)

APPLPAY.ZIP [03/02/2012] (12760 KB)

ORS.EXE [OnLine Remote Support] (16871 KB)

SQL-Express 2005 SP4 32/64-bit with Management Studio (260748 KB)

SQL-Express 2008 R2 SP2 64-bit with Management Studio (348707 KB)

SQL-Express 2008 R2 SP2 32-bit with Management Studio (326017 KB)

     
'Ολα τα σήματα κατατεθέντα και τα πνευματικά δικαιώματα που φαίνονται στην συγκεκριμένη σελίδα είναι υπό την κυριότητα των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

Για ερωτήσεις και πληροφορίες που αφορούν αυτή την ιστοσελίδα επικοινωνήστε στο info@3plus.gr
Copyright © 2009"Threeplus Partnership ". All rights reserved.